.

Tỉnh ủy Điện Biên: Kiểm tra và giám sát 294 tổ chức Đảng

Thứ Ba, 30/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Điện Biên đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực, tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Cụ thể, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm tra đối với 204 tổ chức Đảng (đã kết luận đối với 197 tổ chức Đảng) và 245 Đảng viên. Trong đó: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy kiểm tra với 12 tổ chức Đảng, BTV Huyện ủy và tương đương đã kiểm tra 175 tổ chức Đảng và 29 Đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 16 tổ chức Đảng và 36 Đảng viên; các cơ quan tham mưu cấp ủy huyện kiểm tra 1 tổ chức Đảng; chi bộ kiểm tra 177 Đảng viên. Qua kiểm tra kết luận: 49 tổ chức Đảng và 13 Đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra; trong đó có khuyết điểm, vi phạm là 49 tổ chức Đảng và 13 Đảng viên.

Đối với nhiệm vụ giám sát, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát đối với 90 tổ chức Đảng và 148 Đảng viên. Trong đó: BTV Tỉnh ủy tiến hành giám sát và ra thông báo kết quả giám sát đối với 12 tổ chức Đảng; BTV Huyện ủy và tương đương giám sát 49 tổ chức Đảng và 7 Đảng viên; cơ quan tham mưu của cấp ủy huyện giám sát 1 tổ chức Đảng và 2 Đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 28 tổ chức Đảng và 20 Đảng viên; chi bộ giám sát 119 Đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu là chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và những điều Đảng viên không được làm... Qua giám sát, 90/90 tổ chức Đảng và 148/148 Đảng viên được giám sát đều thực hiện tốt các nội dung được giám sát; không phát hiện tổ chức Đảng, Đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

UBKT các cấp đã chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên với hình thức là thông qua dự hội nghị cấp ủy cùng cấp, trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, tham dự hội nghị cấp ủy, kiểm điểm cuối năm đối với BTV cấp ủy và các đồng chí ủy viên BTV; giám sát gián tiếp thông qua các văn bản báo cáo, văn bản chỉ đạo của các tổ chức Đảng, thông qua báo cáo của các ngành khối nội chính, nắm bắt dự luận. Bên cạnh đó, công tác giám sát chuyên đề cũng được UBKT quan tâm thực hiện đối với 33 tổ chức Đảng (tăng 94% so với năm 2016). Trong đó: UBKT Tỉnh ủy giám sát 3 tổ chức Đảng, UBKT Huyện ủy và tương đương giám sát 17 tổ chức Đảng, UBKT cơ sở giám 13 tổ chức Đảng. UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 45 Đảng viên; nội dung tập trung vào việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Qua giám sát đã giúp tổ chức Đảng, Đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, yếu kém.

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã quan tâm củng cố, kiện toàn UBKT và tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng được nâng lên. Rà soát bổ sung, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cán bộ UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; phê duyệt Đề án tinh giản biên chế; Đề án vị trí việc làm của cơ quan UBKT cấp tỉnh, huyện. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, có kế hoạch mở lớp và cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ chuyên môn. Trong năm 2017, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 1.790 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, cán bộ làm công tác kiểm tra cấp huyện và cơ sở...

Đồng chí Lâm Văn Năm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh chất lượng của các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở được quan tâm, tạo điều kiện. Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Đảng và Đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Để thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2018, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.