.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Thứ Bảy, 13/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh Điện Biên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Năm 2018, là năm bản lề tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đây được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức cho cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, quán triệt triển khai các nội dung nghị quyết của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình hành động của cấp ủy.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được coi là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

1
Các đại biểu điểm cầu tỉnh Điện Biên, tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Ảnh Tuyết Anh)

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp uỷ chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo các cấp đã tổ chức hàng 100 hội nghị, chuẩn bị hàng 1.000 bộ tài liệu, để cấp đủ số lượng, phát đúng thành phần và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất đảm bảo cho việc học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, các đồng chí Báo cáo viên, đã được Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy, chọn lọc kỹ từ những người có năng lực, sở trường, có phương pháp sư phạm, thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, được tập huấn về nội dung, các đồng chí Báo cáo viên đều được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, tạp chí và các phương tiện truyền đạt.

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương, 50 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố hiện có khoảng 300 đồng chí, tuyên truyền viên cấp xã có hơn 2.000 đồng chí báo cáo viên. Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 14 đảng bộ trực thuộc với 648 tổ chức cơ sở đảng, 2.613 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 35.739 đảng viên. Đây là những lực lượng quan trọng, những hạt nhân tích cực trong công tác triển khai thực hiện các mục tiêu của Đảng, mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực để vận động nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngoài việc tổ chức các hội nghị, công tác tuyên truyền nghị quyết, cũng được chú trọng định hướng bằng nhiều hình thức, như: Thông qua các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt, việc định hướng công tác tuyên truyền Nghị quyết và quản lý Nhà nước về báo chí, trên các ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Các ấn phẩm có tính báo chí, các cổng thông tin điện tử, trang web... nên đã chú trọng tập trung đưa tin, giới thiệu trọng tâm các nội dung Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tình hình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị, nhất là TrangWeb Đài Phát thanh - Truyền hình, các chương trình tiếng dân tộc (Thái, Mông), truyền hình cơ sở, đặc biệt là chuyên mục Xây dựng đảng trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, để giới thiệu các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cho biết: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, tích cực chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gần đây nhất là các Nghị quyết tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết, chú trọng đến việc đảm bảo sĩ số, thời gian dự học và việc ghi chép của cán bộ, đảng viên, coi trọng việc nâng cao chất lượng thảo luận để thực hiện nghị quyết

Mỗi hội nghị, Ban tổ chức hội nghị yêu cầu đối với người học Nghị quyết phải có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, hiểu Nghị quyết để triển khai thực hiện ở cơ sở. Sau mỗi đợt học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch, xây dựng được chương trình hành động gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã làm tăng thêm trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ học tập nghị quyết của Đảng.

1
Chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật cho bà con dân tộc Hà Nhì.

 

Với những giải pháp tích cực, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt nghị quyết hằng năm đều đạt trên 98%, điển hình như các Đảng bộ: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Điện Biên, Công an tỉnh, huyện Tuần Giáo, Thành phố Điện Biên Phủ...

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tiếp tục chú trọng, việc đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng ở cơ sở, nhằm đảm bảo cho sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị theo mục tiêu của cấp ủy các cấp đã đề ra./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.