.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên :

Thực hiện tốt vai trò "Người đại biểu nhân dân"

Thứ Năm, 04/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH ban hành kèm theo nghị quyết số 08/2002/QH1 của Quốc hội và Chương trình hoạt động năm 2017. Sáng ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Năm 2017, Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, quy chế kỳ họp Quốc hội, quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH. Cùng với đó dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, đạt được những kết quả chủ yếu sau:

Trong năm Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị, 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, gửi dự thảo luận lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 16 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ĐBQH tỉnh đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến tại phiên họp đối với các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016.

1
Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại  Hội nghị

 

Đồng thời ĐBQH tỉnh cùng Quốc hội xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ; báo cáo công tác của Chánh Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hoạt động chất vấn được ĐBQH tỉnh quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ĐBQH với cử tri

Thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” và “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016”, tổ chức 1 cuộc giám sát theo chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH về “Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/3/2013 của Quốc hội”.

Tính đến hết ngày 1/12/2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp 38 lượt công dân, tiếp nhận 82 đơn (16 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại và 65 đơn phản ánh, kiến nghị). Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XIV tại 35 điểm của 10/10 huyện, thị xã, thành phố với hơn 3.000 cử tri tham gia.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của các đại biểu và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017 của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời đề nghị sang năm mới Đoàn ĐBQH tỉnh phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thực hiện làm tròn chức năng, nhiệm vụ được giao; các ĐBQH tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều hơn với Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động tiếp xúc cử tri… và đề đạt kiến nghị, đề xuất của cử tri lên các cấp có thẩm quyền xử lý hiệu quả, đồng thời thông báo kịp thời kết quả các kỳ họp Quốc hội với cử tri. Đối với các cấp, chính quyền trong tỉnh cần thường xuyên cung cấp thông tin, đặc biệt là vấn đề cơ chế chính sách các lĩnh vực cho Đoàn ĐBQH. Đề nghị Văn phòng Quốc hội tỉnh xây dựng phần mền quản lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./. 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.