.

Điện Biên: Đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng vũ trang

Thứ Tư, 10/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 10/01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - UVBCT, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy - Phó trưởng ban dân vận tỉnh và đại diện các sở, ban ngành tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

 

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, Nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phòng trào thi đua yêu nước, được tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điểm hình "Dân vận khéo".

Đối với tỉnh Điện Biên, nhận thức, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, cán bộ Đảng viên, nhất là những người đứng đầu được nâng lên. Chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai có hiệu quả kế hoạch quân sự địa phương, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và nội địa. Chỉ đạo triển khai, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên thành công, đảm bảo mục tiêu đề ra. Các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới kết hợp với các tổ, đội vận động quần chúng và cán bộ tăng cường cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, xóa bỏ tập tục lạc hậu, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng thôn bản văn hóa, tham gia phòng chống tội phạm và bảo vệ chủ quyền biên giới. Giải quyết kịp thời các vấn đề về lợi dụng tôn giáo, dân di cư tự do, phòng ngừa đấu tranh các hoạt động tuyên truyền thành lập "Vương quốc Mông".

Để thực hiến tốt nhiệm vụ trong năm 2018, Ban dân vận tỉnh Điện Biên đề ra các giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận, chủ động nắm tình hình dân tộc, tôn giáo. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" gắn với thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.