.
Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Điện Biên :

Trên 52% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 31/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV -  Đây là một trong những kết quả được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh tổ chức vào sáng 31/1. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Văn Năm - Bí thư thường trực Tỉnh ủy và trên 100 đại biểu đại diện cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

1
Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018


Trong năm 2017, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chương trình kế hoạch đề ra. Các chi, đảng bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị , quốc phòng, an ninh trong cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng đảng có chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên, trong năm đã ra quyết định kết nạp 212 đảng viên mới (đạt 117,7% chỉ tiêu đề ra), xét công nhận đảng viên chính thức cho 222 đồng chí..

Lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI, XII. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Trong sạch vững mạnh 52,32%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 39,53%, không hoàn thành nhiệm vụ 2,32%.. Chất lượng đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 16,2%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 82%, hoàn thành nhiệm vụ 1,47%; không hoàn thành nhiệm vụ 0,25%.

1
Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị


Năm 2018 là năm kiểm điểm thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ của các cấp ủy đảng, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy dân chính đảng tỉnh đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu và đề ra những chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do tỉnh, ngành giao; 100% TCCSĐ, đảng viên, 95% quần chúng được học tập quán triệt đẩy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề..; Kết nạp từ 200 đảng viên mới trở lên; Có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 52% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí cũng đề nghị: Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung xây dựng các chi đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

1
Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho tập thể cà cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017


Nhân dịp này, Đảng ủy Dân chính đã công nhận 45 chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tặng Giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017./.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.