.

Đảng bộ xã Mường Nhé nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc

Thứ Hai, 08/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Mường Nhé là xã miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé. Đảng bộ xã hiện có 260 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc (trong đó có 5 chi bộ trường học và 1 chi bộ Trạm Y tế xã). Trong công tác Đảng, đảng ủy xã xác định đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của các chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc, Đảng uỷ xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách chi bộ tham gia sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ trực thuộc. Nội dung, hình thức sinh hoạt tại các chi bộ được cụ thể hóa, thiết thực và phù hợp với tình tình thực tế tại địa phương.

Bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trên địa bàn thôn bản, khu dân cư, điểm bản”. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tập trung đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt; chú trọng nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu chi bộ.

Một buổi sinh hoạt chi bộ bản Mường Nhé, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé)

 

Đồng thời quán triệt các Bí thư chi bộ cần tạo môi trường dân chủ, cởi mở để đảng viên tham gia sinh hoạt được bộc bạch, phát biểu, bày tỏ ý kiến về những vấn đề cần thiết. Nhờ đó, nội dung sinh hoạt tại các chi bộ đã có nhiều đổi mới, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ; các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt, ban chi uỷ chi bộ đều hội ý, chuẩn bị và thống nhất các nội dung, chương trình sinh hoạt, thông báo đến từng đảng viên để đảng viên sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến tại hội nghị. Trong sinh hoạt, các Chi bộ đều dành thời gian để thông báo tới toàn thể đảng viên về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và ở địa phương; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ trong tháng, thảo luận nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Các chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mỗi đảng viên, việc phát biểu ý kiến, tranh luận của đảng viên khi bàn thảo những nội dung trọng tâm được các Chi bộ khuyến khích, tạo điều kiện.

Nhờ đó, nội dung sinh hoạt đều được các chi bộ chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo các kỳ sinh hoạt như: Nhiệm vụ phát triển KT-XH; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; công tác quốc phòng - an ninh; công tác lãnh đạo chính quyền, đoàn thể nhân dân; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng, tìm nguồn và tạo nguồn phát triển đảng viên; nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tai, tệ nạn xã hội ở địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo được không khí cởi mở, chân thành, đảng viên đã chủ động bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của bản thân.

Sau mỗi kỳ sinh hoạt, Bí thư chi bộ đều tổ chức họp, triển khai tới trưởng, phó bản, trưởng các chi hội đoàn thể trong bản để tập trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết của chi bộ, đồng thời tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Trao đổi với đồng chí Lò Văn Danh, Bí thư Chi bộ bản Mường Nhé, chúng tôi được biết trước đây, Chi bộ bản Mường Nhé có tỷ lệ đảng viên tham gia thấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, nội dung còn đơn điệu. Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo, quán triệt sát sao của Đảng ủy và phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu chi bộ, đến nay chất lượng sinh hoạt chi bộ ở bản Mường Nhé được nâng lên. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, bám sát nhiệm vụ địa phương, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt gần 100%.

Đáng chú ý là, trong các buổi sinh hoạt đều có lãnh đạo xã tham dự, nhiều nội dung, kiến nghị của đảng viên và nhân dân liên quan đến các mặt đời sống dân sinh đã được xã quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Nhất là những kiến nghị của đảng viên và người dân trong bản về những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống xã hội như: tình hình sản xuất, thu hoạch lúa, gieo trồng giống mới; các phương án phòng, chống lũ lụt, sạt lở, khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước cho bà con gieo cấy lúa sản xuất; công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

1
Lễ trao nhận Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại chi bộ bản Mường Nhé, xã Mường Nhé.

 

Có thể nói, việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách chi bộ tham gia sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ trực thuộc đã giúp các đồng chí đảng uỷ viên chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó đề xuất tham mưu với Đảng uỷ xã kịp thời ban hành những chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Đồng chí Vi Văn Thoa - Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ chi bộ; đảm bảo 100% chi bộ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; mỗi quý chi bộ sinh hoạt chuyên đề một lần; trên 70% chi bộ có đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”.

Duy trì việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy phụ trách, chỉ đạo từng chi bộ và dự sinh hoạt với các chi bộ hàng tháng, để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động ở từng chi bộ... Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc cũng như trong toàn Đảng bộ./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.