.
Đảng bộ huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên :

Chăm lo công tác giáo dục lý luận chính trị cho cơ sở

Thứ Tư, 10/01/2018, [GMT+7]

ĐiệnBiên TV - Nậm Pồ huyện biên giới, đặc biệt khó khăn, được thành lập năm 2013, dân số trên 5 vạn người, gồm 15 đơn vị hành chính.  Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng bộ huyện thường xuyên chăm lo công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên bởi: "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".

Nói về nguyên nhân đã đạt được về công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: “Đảng bộ huyện xác định kinh tế – xã hội chỉ phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội chỉ được  giữ vững khi tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Vì vậy giải pháp có tính tiên quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là Đảng bộ thường xuyên quan tâm chăm lo, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho cơ sở”.

Trên cơ sở Quy định 54 – QĐ/ BCT của Bộ Chính trị về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng", từ thực tế chất lượng của 40 tổ chức cơ sở,  năng lực và sự hoạt động của đội ngũ trên 2 ngàn đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và Chương trình hành động về công tác giáo dục lý luận chính trị. Đích thân Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện chăm lo tổ chức bộ máy hoạt động và đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy và học của giảng viên và học viên. Ban Thường vụ huyện ủy lựa chọn 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học về chuyên môn, cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị, có kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn của huyện, nhiệt tình với công tác giáo dục lý luận chính trị, có nghiệp vụ sư phạm cần thiết  thành lập tổ giảng viên kiêm chức và phân công đồng chí Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo làm tổ trưởng.

1
Phó Bí thư thường trực huyện ủy Nâm Pồ ( T. Điện Biên)  - Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2017

 

Với vai trò nòng cốt, phát huy tính tích cực, chủ động Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện bám sát thực tế, xuất phát từ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở để mở lớp. Phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy nắm, tổng hợp, phân tích thực trạng và tỷ lệ đảng viên hiện có ở  15 xã, 131 thôn, bản từ đó xây dựng nội dung, kế hoạch mở lớp hàng năm. Trong quá trình giảng dạy coi trọng cung cấp kiến thức giáo dục lý luận theo chương trình giáo dục lý luận của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, đồng thời gắn kết với tình hình thực tế kinh tế -  xã hội, quốc phòng, quân sự, an ninh của địa phương. Với thực trạng huyện còn gần 64% hộ nghèo, có 8/15 xã biên giới, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Vì vậy trong quá trình giàng dạy, các giảng viên đã phát huy trí tuệ, khơi dậy, trách nhiệm, khuyến khích học viên cùng tham gia hiến kế với huyện những vấn đề bức xúc cần tháo gỡ trong khó khăn chung đó là: Làm gì để xóa đói giảm nghèo; chuyển dịch cơ cấu kinh tế? Làm gì  để tăng cường phát triển đoàn viên, đảng viên trong thanh niên các dân tộc và xóa bản "trắng" Đảng viên; Làm gì để đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, xây đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, bài trừ các tệ nạn xã hội?...  từ đó làm cho bài giảng sinh động, thuyết phục. Hàng năm, đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, nghiệp vụ soạn giáo án và nghệ thuật trình bày bài giảng, cách thức chủ trì một buổi thảo luận... Định kỳ TTBDCT thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm, cung cấp thông tin thời sự, tình hình thực tiễn địa phương để bài giảng của giảng viên phong phú.

Trong quá trình giảng dạy và học tập thực hiện đầy đủ các khâu lên lớp, thảo luận, thu hoạch, kiểm tra, thi, cấp chứng chỉ học tập theo quy định. Thực hiện phương châm “Lý luận gắn liền với thực tế, học đi đôi với hành” Trung tâm tổ chức cho học viên đi thực tế các chi, đảng bộ cơ sở  trao đổi kinh nghiệm công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, các điển hình trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trang trại, sản xuất, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ..

Bình quân hằng năm mở từ 12 đến 15 lớp, với số lượng từ 600 đến 800 lượt học viên tham gia học tập. Với các loại hình chủ yếu là các lớp bồi dưỡng LLCT cho cảm tình Đảng, đảng viên mới; tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ hội, ngành, tổ chức đoàn thể; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, dân vận cơ sở; cấp ủy viên, bí thư chi bộ cơ sở, thông tin thời sự... Giúp huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp Trung học lý luận chính trị tại chức là cán bộ xã, cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn của các phòng ban, đoàn thể với số lượng 91 học viên .

Qua khảo sát ở các cơ sở Đảng, hầu hết các cấp uỷ đều nhận xét: Cán bộ, đảng viên sau khi được bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị tại Trung tâm khi trở về công tác đã nâng cao về nhận thức, quan điểm lập trường, vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Biết phân tích đánh giá tình hình một cách đúng đắn sát thực, vận dụng và cụ thể hoá những kiến thức đã học vào thực tế công việc mà cán bộ, đảng viên đó đảm nhận.

Phải khẳng định rằng, công tác giáo dục lý luận chính trị ở huyện  Nậm Pồ đã góp phần tích cực củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân   với Đảng, xây dựng  khối đoàn kết các dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ cơ sở xã, thôn, bản./
                                                     

 

CTV - Đỗ Quang Khải

.
.
.
.
.