.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIII

Thứ Bảy, 02/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 1/12, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII .

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 9. Ảnh: LH
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIII. Ảnh: LH

 

Hội nghị đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 và Dự thảo Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh uỷ.

Theo thống kê, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên GRDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 9.308 tỷ 530 triệu đồng, tăng 6,81% so với thực hiện năm 2017, đạt mục tiêu Nghị quyết và kết hoạch đề ra. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,59%; công nghiệp – xây dựng tăng 10,01%; dịch vụ tăng 7,21% ( so với năm 2016). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó: khu vực nông, lâm, nghiệp và thuỷ sản chiếm 21,48%, giảm 1,19%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23,42%, tăng 0,63%; dịch vụ chiếm 52,35%, tăng 0,54% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 23,62 triệu đồng/người/năm, tăng 7,54% so với năm 2016.

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả ban đầu, từng bước hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực với nhiều hình thức. Đảm bảo an sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố và phát huy khối đoàn kết các dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được đẩy mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình bày sẽ là cơ sở, căn cứ để hoàn thiện các Nghị quyết và chương trình hành động về các lĩnh vực; đồng thời yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của Đảng, hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018, tạo tiền đề luận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đề ra.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.