.

Điện Biên: Quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh

Thứ Năm, 07/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Hiện nay các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang thực hiện 2 bảng giá: Bảng giá dành cho người bệnh được thanh toán bằng quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) và bảng giá dành cho người bệnh không được thanh toán bằng quỹ BHYT. Trong đó, bảng giá dành cho người bệnh không được thanh toán bằng quỹ BHYT có mức giá thấp hơn bảng giá dành cho người bệnh được thanh toán bằng quỹ BHYT.

Đồng chí Lê Văn Quý - PCT UBND tỉnh đọc tờ trình tại kỳ họp thứ 7
Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Để thống nhất thu dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước cho người bệnh được thanh toán bằng quỹ BHYT và cho người bệnh không được thanh toán bằng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ngày 07/12/2017) UBND tỉnh Điện Biên trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Điện Biên có chức năng thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, các trung tâm y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện có thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã, phường, thị trấn và người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nếu Nghị quyết được ban hành, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT bằng mức giá của người có thẻ BHYT sẽ giúp các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện lộ trình tự chủ theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các cơ sở khám chữa bệnh có thêm kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.