.
Điện Biên :

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2017

Thứ Bảy, 02/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và các quy định của pháp luật liên quan, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong 3 ngày từ 7 - 9/7/2017.

1
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV diễn ra trong 3 ngày (Từ 7 – 9/12/2017). ảnh - Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6 khóa XIV HĐND tỉnh Điện Biên

 
 
Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; xem xét các báo của HĐND, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, nhiệm vụ năm 2018...

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 xem xét thông qua các đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình và thực hiện một số nội dung quan trọng khác

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 3 ngày (Từ 7 – 9/12/2017), khai mạc vào hồi 7h30 ngày 7/12/2017

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.