.
Điện Biên :

Hơn 100 học viên hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức Dân chính Đảng khóa 10

Thứ Tư, 06/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 6/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức Dân chính Đảng khóa 10.

Khóa học nhằm xác định rõ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến  năm 2020: 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trưởng, phó phòng trở lên, có trình độ đại học trở lên và được đào tạo lý luận, bồi dưỡng về quản lý nhà nước.

1
100% học viên đã được công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

 

Sau thời gian 1 năm học tập nghiêm túc, 102 học viên của khóa học đã hoàn thành nội dung cụ thể của 06 phần học lớn, với 1.056 tiết học; đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020...

Các học viên được trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành thực tế công tác. Nhà trường đã cử những giảng viên có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm trong quá trình lên lớp. Việc kiểm tra kiến thức sau các học phần học được thực hiện đúng kế hoạch, nghiêm túc, chặt chẽ.

Kết thúc khóa học, 102/102 đồng chí học viên đã được công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Trong đó 15 đồng chí xếp loại giỏi (chiếm 14,71%), 87 đồng chí xếp loại khá (chiếm 85,29%). Đồng thời, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã tặng Giấy khen cho 11 học viên của lớp đã có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.