.
Phiên họp tháng 11 HĐND tỉnh Điện Biên :

Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ Hai, 06/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 6/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11, nhằm thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HDND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2017; đánh giá hoạt động tháng 10/2017 và triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ. Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

1
Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Thực hiện nhiệm vụ tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016 và 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề: Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo "Lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Tủa Chùa năm 2015-2016" ; Ban Dân tộc báo cáo kết quả giám sát "Tình hình thực hiện đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bản tỉnh Điện Biên từ năm 2014-2016"...

Bên cạnh đó, thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến xử lý 07 nội dung phát sinh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, dân tộc, trong đó nhất trí với UBND tỉnh 06 nội dung. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, tham dự phiên họp của Thường trực HĐND. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh đảm bảo tính kịp thời, chặt chẽ. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, trong tháng 10 đã tiếp 05 lượt công dân, tiếp nhận 07 đơn thư, khiếu nại, kiến nghị.

Trong tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát các chuyên đề; Tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc thực hiện chức năng , nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV; thống nhất ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri , tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Theo đó, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV bao gồm những nội dung: Xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán phân bổ dự toán ngân sách 2018; cùng hơn 20 báo cáo của các lĩnh vực khác; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền; Xem xét, thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình; Diễn ra các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp dự kiến sẽ được diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08/12/2017./.
 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.