.

Na Tông hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản có chi bộ độc lập

Thứ Ba, 28/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm qua, Đảng bộ xã Na Tông (huyện Điện Biên) đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, tạo điều kiện để các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.

Na Tông là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình canh tác sản xuất còn lạc hậu, cuộc sống sinh hoạt còn rất nhiều thiếu thốn. Hiện nay toàn xã có 15 thôn, bản với 942 hộ/4.562 nhân khẩu, với 5 dân tộc chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú và Lào cùng sinh sống.

Trước đây, Na Tông cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Điện Biên còn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, trong giữ gìn ANCT-TTATXH và đặc biệt nhất là trong công tác phát triển Đảng. Bởi hầu hết đoàn viên, thanh niên học xong THPT đều thoát ly đi học tập, học đại học, cao đẳng, học nghề, một số đi làm ăn xa, số ít thanh niên ở nhà trình độ, năng lực hạn chế, lại thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể nên rất khó để bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

1
Đại hội Chi bộ bản Na Tông 1 (Đảng bộ xã Na Tông) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2020

 

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo của nhiều chi bộ hạn chế, việc hướng dẫn làm thủ tục kết nạp đảng còn sơ sài, yếu kém; thêm vào đó là những định kiến, phong tục, tập quán, gia đình, dòng họ vẫn còn tồn tại. Nên rất khó trong việc “Tìm nguồn và tạo nguồn” phát triển Đảng viên.

Những khó khăn, trở ngại nêu trên là một trong những nguyên nhân tác động đến công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, bản trong nhiều năm qua. Năm 2015, Na Tông có 14 chi bộ và 107 đảng viên (trong đó có 10 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan xã); còn 5/15 bản chưa có chi bộ, đảng viên còn phải sinh hoạt ghép; có những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Thực trạng này làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của các chi bộ, nhất là ở các bản vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Vượt lên những khó khăn ấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Điện Biên. Đảng bộ xã Na Tông ra Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy Điện Biên về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở thôn bản.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, tăng cường công tác “tìm và tạo nguồn” quần chúng để bồi dưỡng kết nạp đảng, nhất là các chi bộ thôn, bản có dưới 5 đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung kiện toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể ở thôn bản phát triển, nhằm thông qua các phong trào hoạt động của đoàn thể để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào diện tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng.

Đồng thời chú trọng thực hiện quản lý “nguồn” quần chúng ưu tú theo 3 bước (3 tháng, 6 tháng, 1 năm); đánh giá chất lượng nguồn quần chúng (định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm); hướng dẫn các chi bộ đánh giá về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn nguồn quần chúng để làm cơ sở điều chỉnh, lập kế hoạch bồi dưỡng kết nạp và phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng.  

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết (từ năm 2016 đến 30-9-2017), Đảng bộ xã Na Tông đã kết nạp được 27 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên trong độ tuổi tham gia sinh hoạt đoàn thanh niên (chiếm 48,1%); 12 đảng viên nữ (44,5%); 24 đảng viên là người DTTS (88,9%); 13 đảng viên là người của chi bộ bản (trên 48%).

Nhờ chú trọng thực hiện mục tiêu của nghị quyết, công tác xây dựng tổ chức Đảng của Đảng bộ Na Tông đã thu được những kết quả đáng khích lệ, kết nạp được 13/27 đảng viên ở thôn, bản; chia tách, thành lập mới 4 chi bộ, nâng tổng số thôn bản có chi bộ độc lập lên 15/15 chi bộ bản (đạt 100%). Tính đến 30-9-2017 Đảng bộ xã Na Tông có 19 chi bộ, 124 đảng viên, trong đó có 95 đảng viên ở chi bộ bản, chiếm tỷ lệ 76,6% so với tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong tổng số 15 chi bộ bản có: 2 chi bộ có 7-8 đảng viên; 3 chi bộ có 5-6 đảng viên; 4 chi bộ có trên 9 đảng viên và 6 chi bộ có dưới 5 đảng viên.

Đồng chí Lò Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Na Tông cho biết: “Thực hiện mục tiêu 100% thôn, bản của xã có chi bộ độc lập. Đảng ủy xã Na Tông luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng, về nhiệm vụ, tư cách đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, và tạo điều kiện cho đảng viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyển thành đảng viên chính thức.

Từ năm 2016 đến 30-9-2017 xã đã cử 83 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 24 đồng chí; riêng 9 tháng năm 2017, cử 35 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, kết nạp 13 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 124 đồng chí, vượt 30% chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra trên năm và hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản có chi bộ độc lập”.

1
Thường trực Đảng ủy xã Na Tông báo cáo với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan được phân công giúp xã về kế hoạch giao chỉ tiêu “tìm và tạo nguồn” quần chúng bồi dưỡng kết nạp, chia tách chi bộ sinh hoạt ghép ở từng tổ chức Đảng ở cơ sở

 

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Điện Biên, sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy cơ sở, từ việc xác định rõ vị trí, vai trò của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nói chung và chi bộ thôn bản nói riêng đều có nhiệm vụ chăm lo xây dựng chi bộ TSVM, chăm lo giáo dục, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên mỗi địa bàn dân cư.

Từ thực tiễn xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, bản. Hướng dẫn, quán triệt các chi bộ thực hiện nghiêm túc các quy trình về kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm đồng bộ các khâu: khảo sát, tìm nguồn và tạo nguồn, đánh giá nguồn, thống kê số lượng nguồn, phân tích đánh giá về chất lượng nguồn kết nạp đảng viên.

Hai là, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy xã đối với các chi bộ thôn, bản, nhất là nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, bản. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên, hướng tập trung vào các chi bộ thôn bản có dưới 5 đảng viên bằng việc chú trọng quan tâm sâu sát đến các quần chúng là người DTTS, lực lượng đoàn viên, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các thôn bản như: Trưởng, phó thôn, bản; Trưởng các đoàn thể, công an viên, dân quân, y tế thôn bản…

Ba là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên của chi bộ trong công tác giới thiệu nguồn, quản lý nguồn và thực hiện các quy trình, hướng dẫn quần chúng khai lịch sử chính trị, các yêu cầu của hồ sơ, xác minh thẩm tra hồ sơ đảm bảo thời gian, nguyên tắc, đúng Điều lệ Đảng. Tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, hẹp hòi, định kiến, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng. Lễ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đảng viên.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Nghị quyết 03-NQ/HU của Huyện ủy Điện Biên về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở thôn bản; chú trọng rèn luyện và bồi dưỡng những đảng viên xuất sắc để tạo nguồn cán bộ cấp ủy ở cơ sở; tổ chức tốt việc phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở thôn, bản.

Năm là, Đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, bản; lấy hiệu quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng ở thôn, bản làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm.

Có thể nói, chú trọng phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, bản là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, để mỗi đảng viên thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, từ đó góp phần tích cực xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

CTV Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.