.
Huyện Mường Nhé :

Cần rà soát lại các dự án, chính sách thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Năm, 09/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Cần rà soát, đánh giá lại các dự án, chính sách thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé, ngày 9/11.

Trong 10 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mường Nhé đã có nhiều cố gắng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND đề ra. Đời sống người dân trên địa bàn từng bước được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

1
Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên từng lĩnh vực vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ trồng rừng còn chậm, tình trạng vi phạm quản lý bảo vệ rừng, đốt rừng làm nương vẫn còn xảy ra; một số chương trình, dự án tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra... Việc tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Nông thôn mới và các chính sách hỗ trợ sản xuất, chương trình 30a, 135 trên địa bàn huyện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 69%, giảm 3,5% trong 10 tháng đầu năm.

Kinh phí phân bổ để huyện thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo là trên 64 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển trên 38 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 26 tỷ đồng. Đối với chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, UBND đã trình HĐND huyện thông qua kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch chi tiết để hết năm 2017 xã Sín Thầu sẽ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh đã trả lời những kiến nghị, đề xuất của huyện Mường Nhé, đồng thời tập trung trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trong 10 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, huyện Mường Nhé tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị, trọng tâm là sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, để phù hợp với tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay; điều chỉnh mạng lưới các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực theo qui định; Rà soát, đánh giá lại dự án, chính sách thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn, để có phương án giải ngân đúng tiến độ yêu cầu. Khi triển khai các dự án, chính sách huyện cần thực hiện đúng phương trâm hướng tới người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân...
    
 

Đức Trung/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.