.

Điện Biên: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tăng 13 bậc, xếp thứ 22/63

Thứ Năm, 23/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Thực hiện 1.080/1.573 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, bãi bỏ 1.000 thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 3 ngày... là những kết quả của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện các tiêu chí Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016 và năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.

1
Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: LH

 

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên đã thành lập và đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 19/19 sở, ban, ngành; 10/10 huyện, thị, thành phố; 127/130 xã, phường, thị trấn để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông.

Tính đến ngày 15/05/2017, tổng số thủ tục hành chính có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 1.573 thủ tục, trong đó thực hiện theo cơ chế một của 1.080 thủ tục, bãi bỏ 1.000 thủ tục hành chính (năm 2015 bãi bỏ 296 thủ tục hành chính, năm 2016 bải bỏ 616 thủ tục hành chính, năm 2017 bãi bỏ 88 thủ tục hành chính); rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống tối đa còn 3 ngày làm việc. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 10 ngày, thời gian giải quyết thủ tục đất đai là 20 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ. Giảm thời gian thực hiện các thủ tục về thuế, bảo hiểm xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan về đầu tư, thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng... theo hướng giảm 1/3 thời gian so với quy định.

Chỉ số PCI năm 2015 tăng 10 bậc, xếp thứ 53/63 tỉnh thành trong cả nước, năm 2016 giữ vững kết quả của năm 2015 với nhiều chỉ số thành phần tiếp tục được cải thiện theo hướng tích cực, nằm trong nhóm đứng đầu cá tỉnh miền núi phía Bắc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI - 2016 tăng 13 bậc, xếp thứ 22/63 tỉnh thành cả nước. Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX  - 2016 tăng 22 bậc, xếp thứ 42/63 tỉnh thành trong cả nước.

Đồng chí Giàng Thị Hoa – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhận định những kết quả đạt được đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia sản xuất kinh doanh; phối hợp hướng dẫn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong đền bù giải phóng mặt bằng, thanh lý rừng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tích cực thúc đẩy các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Điện Biên.

 

 Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.