.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tỉnh đoàn Điện Biên

Thứ Tư, 06/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 6/9, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy đã làm việc với Tỉnh đoàn Điện Biên về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

c
Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy kết luận buổi làm việc

 

Đến nay, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 24/8, trong đó chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại huyện Mường Ảng (ngày 27 - 28/4)...

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, Tỉnh đoàn đã ban hành Đề án số 06 ĐA/TĐTN-TCKT về việc tổ chức Đại hội đại biểu TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ, ban hành Đề án đại biểu Đại hội; Xây dựng dự thảo các báo cáo: chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình Đại hội, các Đề án nhân sự; Tổ chức lấy ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu Đại hội; Tổng hợp danh sách đoàn đại biểu các huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc dự Đại hội; Xây dựng khung chương trình Đại hội; Xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo tuyên truyền...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia vào Đề án nhân sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, trong đó đề nghị làm rõ cơ cấu thành phần dân tộc và cơ cấu các đồng chí Ban chấp hành là nữ, độ tuổi, số ủy viên Ban chấp hành tái cử và số mới; Chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIII; Báo cáo chính trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng tỉnh để hoàn thiện các báo cáo; Phải bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương Đoàn để hoàn thiện các Đề án nhân sự; Đối với Báo cáo chính trị cần viết ngắn gọn khoảng 25 đến 30 trang, đồng thời làm rõ các chỉ tiêu đạt và chưa đạt; Các Đề án nhân sự phải viết lại cho rõ ràng; Về cơ cấu, phải làm rõ cán bộ chuyên trách các ban của Tỉnh đoàn, cơ cấu thành phần dân tộc (không được thấp hơn khóa XII); Xem xét lại chương trình Đại hội.

Đồng chí lưu ý trong tháng 9 này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải kiện toàn chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn, sau đó tập trung công tác nhân sự theo quy định.

Đồng chí Lâm Văn Năm cũng đề nghị các Ban xây dựng Đảng như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tập trung phối hợp giúp đỡ công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tham gia vào báo cáo chính trị; Chuẩn bị công tác nhân sự; chương trình Đại hội./.

 

Diệp Xuân

 

.
.
.
.
.