.

Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 17, khóa XII (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Thứ Tư, 13/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 13/9, Tỉnh Đoàn Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 17, khóa XII (nhiệm kỳ 2012 - 2017). Dự và làm việc có đồng chí Văn Hữu Bằng - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

1
Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 17, khóa XII


Hội nghị đã trình bày, xin ý kiến về dự thảo các nội dung trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên khóa XIII. Trong đó các đề án nhân sự dựa theo chỉ tiêu số lượng, cơ cấu về lĩnh vực công tác, cơ cấu dân tộc, giới tính, độ tuổi của từng đề án, bao gồm: bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Bí Thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tại hội nghị, các đồng chí đã thảo luận, biểu quyết, đi đến kết luận về nhân sự. Trong đó, đề cử Ban Chấp hành Đoàn với số lượng 35 đồng chí; Ban Thường vụ 11 đồng chí; Bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 07 đồng chí và bầu 10 Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.