.
Điện Biên :

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 Việt – Lào

Thứ Ba, 12/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng 12/9, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 Việt – Lào, hệ tập trung, khóa học 2017-2018.

Tham dự khóa học gồm có 61 học viên là học sinh, cán bộ, công chức viên chức, trong đó 15 học viên đến từ 3 tỉnh Bắc Lào (Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang) và 45 học viên của 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

1
Quang cảnh lễ Khai giảng


Trong thời gian 6 tháng, với hơn 1.000 tiết học của 11 học phần, các học viên sẽ được lĩnh hội, tiếp thu những nội dung: những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương… Học viên sẽ được tham gia đi nghiên cứu thực tế cơ sở và thi tốt nghiệp cuối khóa.

Lớp học có ý nghĩa quan trọng nhằm đào tạo nguồn cán bộ có những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính, củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kiên định lập trường, có năng lực tổ chức, tập hợp, giáo dục quần chúng trong các  hoạt động thực tiễn. Lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính, hệ tập trung khóa 44, Việt - Lào nằm trong kế hoạch thực hiện Đề án Hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020./. 

 

 

Minh Trang


 

.
.
.
.
.