.
Điện Biên :

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ Ba, 12/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW). Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên hiện có 30 cán bộ, công chức (nữ 12 đồng chí, chiếm 40%; dân tộc ít người 2 đồng chí, chiếm 6,6%), trong đó lãnh đạo Ban có 3 đồng chí. Đảng viên có 25 đồng chí (chiếm 83%), gần 80% số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học; trình độ lý luận chính trị từ cao cấp trở lên chiếm 70%.

1
Đồng chí Văn Hữu Bằng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo cán bộ đảng viên trong cơ quan tích cực học tập và làm theo Bác, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi công đoàn viên

 

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trước đây và Chỉ thị 05-CT/TW hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc học tập theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Theo đó, các tổ công đoàn tham mưu với Cấp ủy chi bộ, phối hợp với chính quyền cơ quan triển khai cho đoàn viên công đoàn đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập và làm theo Bác trong từng năm.

Bằng nhiều hình thức như: Đưa vào các buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt công đoàn, tọa đàm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua: “xây dựng cơ quan văn hóa”; xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông”. Phát động đoàn viên tham gia hưởng ứng các chương trình “hành trình đỏ” và “ngày Quốc tế Người Hiến máu 14/6 hằng năm”; các hoạt động ủng hộ các loại quỹ như: “Quĩ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Mái ấm công đoàn”, “Ngày vì người nghèo”, “Tấm lưới nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa”, “Quỹ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” và các hoạt động ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ…với số tiền gần 60 triệu đồng.

Ngoài ra còn kết nối với các Doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nông cụ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi giúp đỡ người nghèo ở 2 xã Mường Nhà và Na Tông (huyện Điện Biên) với số tiền trị giá trên 1 tỷ đồng. Cùng đó các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, 5 năm qua Công đoàn đã giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp được 3 đảng viên mới.

Trong 5 năm qua (2012-2017), thông qua các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đã có 60 lượt cá nhân, 15 lượt tập thể được các cấp khen thưởng, 18 lượt tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 124 lượt cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, 4 cá nhân và công đoàn cơ sở cơ quan được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và Công đoàn viên chức tặng Giấy khen; liên tục 5 năm liền được UBND tỉnh công nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự; được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ Đoàn viên Công đoàn trong Ban không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Chi bộ cơ quan, công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phan Bá Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng sâu rộng và hiệu quả cao hơn, các tổ công đoàn và đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đoàn viên. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác sát với thực tế của cơ quan, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các tổ công đoàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, cán bộ công chức, người lao động, trước hết là của người đứng đầu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian tới, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Công doàn cơ sở Ban Tổ chức đã xây dựng Nghị quyết Đại hội công đoàn để thực hiện, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công đoàn cơ sở; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo Bác, bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các tổ công đoàn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổ chức và xếp loại cán bộ, đoàn viên công đoàn hằng năm. Thường xuyên quan tâm, phát hiện, nhân rộng và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2017, cán bộ, đảng viên Ban tổ chức tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề trọng tâm, xuyên suốt trong học tập và làm theo Bác là: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.  Chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các mục tiêu công tác Đảng mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra./.

 

 

Phong Lâm
 

.
.
.
.
.