.
Nghị quyết Liên tịch 525 :

Tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cơ quan dân cử

Thứ Hai, 28/08/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - 261/261 kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết trả lời theo thẩm quyền - Đây là kết quả được đánh giá tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBMTTQVN giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức vào sáng nay (28/8).

x
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525 về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, trong những năm qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.

Trong 5 năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri tại 176 điểm với trên 20 nghìn lượt cử tri tham gia tiếp xúc tại các xã, phường, thị trấn. Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với nhiều thành phần cử tri khác nhau, thu thập được nhiều kiến nghị liên quan nhiều đến các lĩnh vực và năm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân; kịp thời giải đáp những thắc mắc kiến nghị của cử tri, nhất là những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Trong công tác tổng hợp, tập hợp ý kiến, kiến nghị cơ bản đảm bảo đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri; các ý kiến của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp theo nhóm các lĩnh vực, gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 472 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cấp, các ngành.

x
Quang cảnh hội nghị

 

Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Đến nay, có 261/261 kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết trả lời theo thẩm quyền. Qua đó, đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, của cử tri, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cơ quan dân cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số bất cập trong hoạt động tiếp xúc cử tri như: Việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, nơi cư trú, nơi làm việc vẫn chưa nhiều; việc gửi kiến nghị cử tri đôi khi còn chậm, một số kiến nghị chưa rõ về nội dung, thẩm quyền; công tác trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của một số cơ quan Trung ương còn chậm; trong các cuộc tiếp xúc cử tri thường nêu các ý kiến đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả quan trọng của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian vừa qua.

x
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525

 

Đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị: Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh, cấp ủy, chính quyền; các ban ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh cần nắm chắc tình hình thực tế về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh để xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở pháp luật quy định, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã  triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghiệp của cử tri của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thường trực HĐND, UBND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH theo đúng quy định.

Đối với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn, địa phương mình quản lý; cử đại diện tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội./.

 

Diệp Xuân
 

.
.
.
.
.