.
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV :

Thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Thứ Năm, 13/07/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra vào hôm nay (13/7), kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng và bế mạc.

x
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

 

Đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 19 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng đó là: Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017; Về việc thông qua dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Thông qua dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035; Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017; Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017; Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017; Bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Các t
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để phát huy những kết quả của kỳ họp, đề nghị Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đại biểu HĐND sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân./.

 

Diệp Xuân

 

.
.
.
.
.