.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ Sáu, 14/07/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 14/7, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các t
Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 là việc làm định kỳ, thường xuyên theo quy định của Trung ương; đây là khâu quan trọng nhằm kịp thời bổ sung, cũng như xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh cho nhiệm kỳ này cũng như nhiệm kỳ tiếp theo.

Hoạt động rà soát, bổ sung và giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ được tổ chức tại Hội nghị này nhằm phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, sử dụng cán bộ; tạo nguồn cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của tỉnh; khắc phục tình trạng hẫng hụt, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trước khi tổ chức Hội nghị này, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, vì sự phát triển chung của tỉnh và theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, công tác quy hoạch cán bộ đã được Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy xem xét kỹ lưỡng, thảo luận sâu về phương án nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nội dung quy hoạch cán bộ được xác định trên cơ sở rà soát, đánh giá lại toàn diện từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ của tỉnh, bám sát vào cơ cấu nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

c
Đại biểu dự

 

Danh sách quy hoạch cán bộ trình Hội nghị lần này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch theo các quy định rất chặt chẽ của Trung ương, nhất là về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tiễn; có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đối với mỗi chức danh quy hoạch cán bộ của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đồng thời bảo đảm tốt tính kế thừa cho những khóa tiếp theo.

Phát huy dân chủ và tinh thần đoàn kết, khách quan, thống nhất, vì sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thân trách nhiệm, nghiên cứu kỹ thông tin dự kiến nhân sự và công tâm, khách quan để lựa chọn, cân nhắc kỹ trước khi ghi phiếu và bỏ phiếu để lựa chọn những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thông qua Phương án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương án xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, tiêu chuẩn cán bộ bổ sung quy hoạch phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chung của cán bộ được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khoá VIII và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ như: Số lượng, độ tuổi, cơ cấu, thành phần dân tộc và lĩnh vực công tác./.

 

Diệp Xuân

 

.
.
.
.
.