.

Huyện Điện Biên ra mắt 3 xã mới thành lập

Thứ Hai, 01/07/2013, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 25/8/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập đơn vị cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Điện Biên, ngày 1/7, một số xã mới của huyện Điện Biên bao gồm: Pom Lót, Hua Thanh, Na Tông đã tổ chức lễ ra mắt và đi vào hoạt động.

Xã Pom Lót được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ xã  Sam Mứn, có diện tích tự nhiên trên 4.200 ha, với 20 thôn bản, gần 5.600 nhân khẩu. Bộ máy lâm thời của xã cũng đã được kiện toàn; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND xã cũng đã được huyện Điện Biên chỉ định, triệu tập để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong đó Ban chấp hành Đảng ủy xã gồm 14 đồng chí.

b
Ra mắt bộ máy lâm thời xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.


Xã Hua Thanh được thành lập trên cơ sở điều chỉnh, chia tách trên 7.200 ha diện tích, gần 650 hộ, trên 3.350 nhân khẩu của xã Thanh Nưa. Xã Hua Thanh có 15 km đường biên giới, phía Đông giáp với xã Nà Nhạn, phía Tây giáp nước CHDCND Lào, phía Nam giáp với xã Thanh Nưa, phía Bắc giáp xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Dân cư trên địa bàn gồm 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Đảng bộ xã Hua Thanh khóa 2013 – 2015 gồm 14 đồng chí, UBND lâm thời xã Hua Thanh 2011 – 2016 gồm 5 thành viên.
    
Xã Na Tông được thành lập trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên trên 12.000 ha của xã Mường Nhà, trong đó có 10 ha đất xây dựng cơ bản, trên 1.350 ha đất nông nghiệp, gần 8.400 ha đất lâm nghiệp và gần 2.500 ha đất khác. Xã sẽ có 14 thôn bản, với trên 800 hộ dân, gần 4200 nhân khẩu.

Việc chia tách, thành lập xã mới là phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính, tạo điều kiện khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới.

Được biết, theo Nghị quyết 45 của Chính phủ, huyện Điện Biên có 6 xã mới được thành lập trên cơ sở chia tách một số xã trên địa bàn, gồm: Hua Thanh, Pom Lót, Hẹ Muông, Na Tông, Phu Luông và Pá Khoang.

Nhóm PV thời sự

.
.
.
.
.