.

Hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI

Thứ Tư, 20/03/2013, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 20/3, Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020".

Các đồng chí: Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Kôi, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

r
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.


Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Nghị quyết đã nêu ra 4 quan điểm: Khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Cùng với đó, quan điểm trong Nghị quyết cũng nhấn mạnh BHXH, BHYT phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Cùng với các quan điểm, Nghị quyết cũng đã chỉ ra 4 nhiệm vụ và giải pháp mà các địa phương, các cấp, các ngành cần phải thực hiện. Trong đó cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT.

Tại hội nghị Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động, Đảng đoàn Phòng Thương mại và công nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và nhiều địa phương trong cả nước đã thảo luận tham gia ý kiến triển khai nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Tỉnh ủy, thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với cấp mình. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng, Chính phủ cần chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và bảo hiểm xã hôi Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo về Bộ Chính trị; các cấp ủy Đảng địa phương cần chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

                                                              

Như Quỳnh

.
.
.
.
.