Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân hai xã Chung Chải, huyện Mường Nhé

Thứ Sáu, 26/04/2019, 16:41 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Đề án: "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021" của tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hoạt động cao điểm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân biên giới tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé..

Phát huy kết quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt năm 2019. Theo đó Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

1
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân hai xã Chung Chải, huyện Mường Nhé

 

Tại hội nghị hơn 40 đại biểu là Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đã được tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề gồm; Một số vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bảo các dân tộc ở khu vực biên giới; Chuyên đề không di cư tự do, không xuất cảnh trái phép và Chuyên đề một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018.

Bằng cách vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên truyền thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Chung Chải nâng cao được nhận thức cũng như việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, tạo điều kiện cho người dân yên tâm, làm ăn sinh sống, đẩy mạnh phong trào quần chúng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở./.

 

 

CTV Anh Dũng/DIENBIENTV.VN

.