.

Thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình

Thứ Sáu, 18/01/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 vào chiều 18/1.

s
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, mệnh lệnh, kế hoạch của trên về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018; triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc nảy sinh.

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh có chuyển biến tích cực ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được quan tâm, đầu tư xây dựng. Khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, cải hiện; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm, toàn tỉnh có 5.643 lượt cán bộ, công chức, đảng viên và già làng, trưởng họ tộc được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đạt 102% chỉ tiêu Quân khu giao; đã huy động 568 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh; 835 lượt dân quân, huy động 26 lượt phương tiện, trang bị tham gia khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn; đồng thời đã tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 750/750 công dân (đạt 100% chỉ tiêu trên giao).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện, bền vững.

c
Đồng chí Lò Văn Tiến trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Để thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2019, đồng chí Lò Văn Tiến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là vấn đề phức tạp nảy sinh; thực hiện tốt công tác tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo số lượng và chất lượng theo chỉ tiêu được giao; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 đơn vị, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 9 tập thể, danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 4 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 7 cá nhân và 14 chiến sĩ tiên tiến; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 đơn vị, 14 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 19 Bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 13 tập thể, 61 chiến sĩ thi đua và 134 chiến sĩ tiên tiến./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.