.

Cụm tự vệ số 8 tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018

Thứ Hai, 21/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, sáng 21/5, Cụm tự vệ số 8 đã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018.

Tham gia khóa huấn luyện có gần 70 cán bộ chiến sỹ, thuộc 05 đơn vị trong Cụm tự vệ số 8 gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Cục Thống kê; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Công thương và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trong thời gian huấn luyện 07 ngày (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018), các đồng chí cán bộ chiến sỹ sẽ được học tập một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, DQTV, GDQP&AN, DBĐV, Động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó tổ chức huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện chiến thuật...

1
Ký kết giao ước thi đua với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các nhiệm vụ khác năm 2018


Đợt huấn luyện nhằm giúp cán  bộ, chiến sỹ DQTV hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng DQTV trong tình hình mới, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý chỉ huy, huấn luyện đơn vị ; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tải được trang bị, hiệp đồng chặt chẽ trong phân đội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi khai mạc, Ban chỉ huy Quân sự 05 đơn vị thuộc Cụm Tự vệ số 8 cũng đã ký kết giao ước thi đua với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các nhiệm vụ khác năm 2018./.
 

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.