.
Điện Biên :

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thứ Ba, 10/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên (BCHQS) đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo và công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhất là đấu tranh chống lại luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; phản bác trực diện với các thông tin xấu độc trên mạng Internet của các thế lực thù địch.

Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về Quốc phòng - An ninh, hiện nay các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình", để kích động chống phá cách mạng, phá hoại tình đoàn kết nhân dân các dân tộc. Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Quốc phòng - An ninh, đối ngoại cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc là nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên của BCHQS tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

1
Lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức Quốc phóng - An ninh cho Chính trị viên thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. (Ảnh Khánh Toàn)

 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên và Quân khu II, trên cơ sở Quy chế phối hợp tuyên truyền, hai ngành đã tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm Quốc phòng - An ninh, nhất là trên các lĩnh vực Văn hóa - Tư tưởng, Tuyên truyền - Báo chí và biên soạn lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang và lịch sử truyền thống các địa phương.

Trong nhiều năm qua, hai cơ quan đã thường xuyên phối hợp nắm tình hình, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Năm 2017, BCHQS tỉnh đã có gần 80 bài viết với 9.500 lượt chia sẻ, 131 bình luận,nhằm đấu tranh chống lại trực diện các luận điệu chống phá, các thông tin xấu độc trên mạng Internet như: Đèn Cù (Trần Dĩnh), Những thiên đường mù (Dương Thu Hương), Bên thắng cuộc (Huy Đức)… được Cục Chính trị Quân khu và Tỉnh ủy đánh giá cao.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và BCHQS tỉnh còn phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng, đã có 19 tin bài, phóng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chủ động, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, bức xúc liên quan đến đời sống chính trị, văn hóa tinh thần cho bộ đội, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, còn chú trọng tập trung định hướng báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm Quốc phòng - An ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn xung yếu, chống lại các "Tà đạo", tuyên truyền các phong trào hành động, thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Thường xuyên bám sát định hướng tuyên truyền, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Quân khu và Đảng ủy BCHQS tỉnh. Năm 2017 và quý I/2018 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với BCHQS tỉnh mở 12 Hội nghị; tổ chức tuyên truyền 20 buổi cho trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn, những thông tin về công tác quốc phòng toàn dân.

Bên cạnh đó, BCHQS tỉnh còn tích cực, phối hợp chặt chẽ với Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình sản xuất và phát sóng được 24 chuyên mục với gần 500 phút, 593 tin bài phản ánh về quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT trên địa bàn tỉnh, nhất là Chuyên đề Quốc phòng Điện Biên, Đại đoàn kết, Tọa đàm và trao đổi, Vì chủ quyền an ninh biên giới, Xây dựng Đảng và Điện Biên Làm theo lời Bác...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Đại tá, Chính ủy BCHQS tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, BCHQS tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh để tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, tham gia đấu tranh phòng, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền hằng năm, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền, còn góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh, ngăn chặn, loại trừ các loại hình văn hóa xấu độc thẩm lậu vào đơn vị. Kết quả hoạt động phối hợp tuyên truyền đã góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, củng cố hơn quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân trên mặt trận Tư tưởng - Văn hóa của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng được giữ vững và bền chặt.

Công tác thông tin đối ngoại, đã tập trung hướng tuyên truyền vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu và BCHQS tỉnh như: Giao lưu đối ngoại quốc phòng Việt – Trung lần thứ 4 được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, Giao lưu hữu nghị Thanh niên Việt – Lào tại tỉnh Điện Biên và các hoạt động giao lưu ký kết gữa BCHQS tỉnh Điện Biên với BCHQS tỉnh LuôngPraBăng, Phong Sa Ly, Uđom xay của nước bạn Lào, các hoạt động về bảo về chủ quyền an ninh biên giới... các nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, hình thức đa dạng, phong phú, công tác phối hợp thống nhất, đồng bộ và hoàn thành tốt mục đích yêu cầu đặt ra.

Ảnh 1 copy.jpg
Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quân sự - quốc phòng năm 2018. (Ảnh Khánh Toàn)

 

Tại buổi gặp mặt Báo chí tuyên truyền năm 2018, Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh thêm: Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, thời gian tới Ban tuyên giáo và BCHQS tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình hình, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn, để từ đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, đối với các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân

Có thể thấy, công tác phối hợp tuyên truyền, giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BCHQS tỉnh, đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét và hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng, công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời, đay cũng là cơ sở quan trọng để hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao cho./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTG tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.