.

Điện Biên: Trên 3.800 đối tượng được hưởng chế độ công dân hỏa tuyến

Thứ Tư, 28/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng 28/3, Ban chỉ đạo 24, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24/BQP chủ trì hội nghị.

 

1
Điểm cầu tỉnh Điện Biên

 

Sau 02 năm triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quá trình thực hiện được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tích cực với quyết tâm cao, thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. Qua đó khẳng định được ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của chính sách, sự phù hợp của cơ chế, quy trình tổ chức thực hiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách vào đường lối của Đảng và Nhà nước, tác động tích cực đến an sinh xã hội.

Các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận cho gần 600.000 đối tượng, đạt 60% so với dự kiến, với số tiền trợ cấp một lần hơn 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 79.000 đối tượng, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho hơn 4.200 đối tượng đã từ trần sau ngày 01/1/2016. Hiện nay số đối tượng còn lại chưa được giải quyết chế độ trợ cấp lần 1 khoảng 420.000 người..

Nhiều đơn vị, địa phương triển khai thực hiện với số lượng lớn, có tiến độ và chất lượng tốt như Quân khu 4 (giải quyết gần 250.000 đối tượng), Quân khu 2 (giải quyết hơn 153.000 đối tượng), Quân khu 1 (giải quyết gần 100.000 đối tượng) và các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…

Tại tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có trên 3.800 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định, trong đó có trên 2.800 đối tượng đã có quyết định giải quyết chế độ, đạt tỉ lệ 73% so với dự kiến; còn trên 1.040 đối tượng chưa giải quyết. Dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành vào quý 2/ 2018.

Hiện nay, số đối tượng thực hiện chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cả nước tương đối lớn (khoảng 420.000 người). Vì vậy để thực hiện tốt chính sách đối với dân công hỏa tuyến, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã xác định rõ mục tiêu và đưa ra các giải pháp chủ yếu như: Các đơn vị địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, không để sót đối tượng được hưởng chế độ; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền,chỉ huy các cấp; Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét duyệt, thẩm định ở các cấp; Kịp thời tổ chức chi trả chế độ và cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng, đảm bảo chặt chẽ, chính xác; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện ở cơ sở./.

  Minh Trang

.
.
.
.
.