.
Hội LHPN tỉnh Điện Biên :

Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 08/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã đổi mới cả về hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đối với các tỉnh miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện. Bộ mặt đời sống, xã hội của tỉnh nói chung, nông thôn nói riêng có nhiều đổi mới tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ;  

Bên cạnh đó, với đặc điểm là tỉnh miền núi, biên giới, dân cư phân bố không đều, kinh tế kém phát triển, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng kém, giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là về mùa mưa; các thế lực thù địch không ngừng chống phá nhằm chia rẽ đoàn kết các dân tộc, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ ... một bộ phận cán bộ, hội viên, phụ nữ còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy diễn biến phức tạp... đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong hội viên, phụ nữ các dân tộc toàn tỉnh.

1
Nâng cao công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong hội viên, phụ nữ các dân tộc toàn tỉnh.

 

Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung tuyên truyền ở các chi hội các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương đặc biệt các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các Luật liên quan đến phụ nữ trẻ em như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người,… tới 75% cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện như: tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”; lồng ghép vào trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt…để tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua đó nhận thức của hội viên, phụ nữ có chuyển biến rõ nét hơn, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa các tệ nạn xã hội từ gia đình, góp phần tham gia có hiệu quả vào Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chú trọng tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ không để người thân trong gia đình tham gia trồng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma tuý, không trồng cây thuốc phiện; tham gia thực hiện có hiệu quả Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy” của Bộ Công an, đã   vận động gần 206.000 hộ gia đình ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua (2012 – 2017) Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã mở 31 lớp tập huấn và truyền thông lồng ghép: Luật phòng, chống mua bán người; công tác phòng, chống ma túy và các loại tội phạm cho gần 1.800 hội viên, phụ nữ tại các huyện như Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên Đông.... tổ chức các cuộc thi như "Phụ nữ với pháp luật", “ Phụ nữ với công tác phòng, chống ma túy”, hội thi “Chung tay phòng, chống mua bán người”  đã thu hút hàng ngàn phụ nữ hưởng ứng tham gia

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà các cấp Hội còn quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố các mô hình, câu lạc bộ trong phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm nòng cốt trong phong trào.

Hội LHPN tỉnh đã khảo sát và chọn xã Pom Lót, huyện Điện Biên làm điểm chỉ đạo xây dựng mô hình“Chi tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” và “Chi tổ phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện ma tuý, hạn chế tái nghiện”. 

Đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố triển khai và nhân rộng được 531 mô hình đang hoạt động có hiệu quả tại các huyện, thị, thành phố như: Hội LHPN Thành phố, thị xã Mường Lay, Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông, Điện Biên…

Thành lập và duy trì hoạt động 29 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật và đời sống” (xã Thanh Nưa, Mường Phăng, Pá Khoang - huyện Điện Biên); Thông qua các mô hình đã tuyên truyền giáo dục đến các gia đình về phòng, chống tội phạm và các TNXH, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng về giáo dục con em trong mỗi gia đình, xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.  
 

1
Thông qua hoạt động các mô hình câu lạc bộ đã giúp hội viên, phụ nữ hiểu tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Thông qua hoạt động các mô hình câu lạc bộ đã giúp hội viên, phụ nữ hiểu tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực vận động chồng con và người thân không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Lực lượng công an, các ngành, đoàn thể, phát huy hơn nữa vai trò của Hội LHPN các cấp, tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong việc duy trì các mô hình CLB, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát hiện những cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để bồi dưỡng, giới thiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động lựa chọn, đăng ký và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.