.
Điện Biên :

Thay đổi số liệu đường biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh là 414,712 km

Thứ Hai, 18/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong số 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Điện Biên có tổng chiều dài đường biên giới lớn thứ hai (360km- theo số liệu cũ). Tuy nhiên, theo Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào ký ngày 16/03/2016 thì tỉnh Điện Biên tiếp giáp với 02 tỉnh của Lào là Phông Sa Ly và Luông Pha Băng, với chiều dài đường biên giới là 414,712 km

1
Tỉnh Điện Biên tiếp giáp với 02 tỉnh của Lào là Phông Sa Ly và Luông Pha Băng, với chiều dài đường biên giới là 414,712 km


Theo số liệu thống kê trước đây, tỉnh Điện Biên có chiều dài đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Bắc Lào (Phông Sa Ly và Luông Pha Băng) là 360km. Tuy nhiên, theo số liệu đo trên Bộ bản đồ đường biên giới Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào ký ngày 16/03/2016 thì tỉnh Điện Biên tiếp giáp với 02 tỉnh của Lào là Phông Sa Ly và Luông Pha Băng, với chiều dài đường biên giới là 414,712 km (đường biên giới trên bộ là 358,982 km; đường biên giới theo sông suối là 55,73km)

Trong đó chiều dài đoạn biên giới thuộc cặp tỉnh Điện Biên - Phông Sa Ly là 354,798km; chiều dài đoạn biên giới thuộc cặp tỉnh Điện Biên - Luông Pha Băng là 59,914km. Số liệu này đã được Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao xác nhận và trả lời tại văn bản số 857/UBBG - PT ngày 04/12/2017 về việc cung cấp số liệu biên giới Việt Nam - Lào trên địa bản tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh Điện Biên báo cáo tới Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và thông báo tới các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố biết để thống nhất sử dụng số liệu./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.