.

Điện Biên: 1.770 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp đối với dân công hỏa tuyến

Thứ Năm, 14/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015QĐ-TTg ngày 14/10/2015 Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, nhằm ghi nhận và tôn vinh những người đã có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Điện Biên.
Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Điện Biên.

Quân khu 2 là Quân khu miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc gồm 9 tỉnh, trong đó có 5 tỉnh có đường biên giới giáp Lào, Trung quốc. Trong cuộc kháng chiến Quân khu 2 vừa là hậu phương vừa là nơi trực tiếp xảy ra các cuộc chiến tranh ác liệt chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào. Do vậy việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng góp phần giảm bớt khó khăn, an sinh xã hội từng bước được nâng lên.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Sau 2 năm triển khai Nghị quyết, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai tích cực, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng. Ban Chỉ đạo 24 các cấp và Hội đồng chính sách cấp xã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Công tác chi trả chế độ trợ cấp, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế và trao giấy chứng nhận cho các đối tượng được thực hiện tốt.

Theo khảo sát tại 9 tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên) có 105.865/169.5521 đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp. Cụ thể: dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp là 42.245 đối tượng; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ là  trên 13.730 đối tượng; dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc gần 49.890 đối tượng. 13.222 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tổng kinh phí đã chi trả trợ cấp 1 lần theo các Quyết định trên 219 tỷ 700 triệu đồng.

Đối với tỉnh Điện Biên, đến nay đã khảo sát gần 3.180 đối tượng; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp là 812 đối tượng, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ là  trên 1.550 đối tượng; dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc gần 812 đối tượng. Đề nghị Quân khu xét duyệt 7 đợt với 2.371 đối tượng. Tính đến tháng 11/2017, toàn tỉnh Điện Biên có 1.770 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. Cụ thể: dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp là 439 đối tượng; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ là 893 đối tượng; dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc gần 438 đối tượng.

Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: số lượng đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 49/2015QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn còn lại không nhiều, nhưng hầu hết đều thất lạc giấy tờ nên việc thẩm định, xác minh và đề nghị giải quyết ở các cấp, các ngành còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và phấn đấu năm 2018 cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015QĐ-TTg góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình ở địa phương.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.