.
Điện Biên :

Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thứ Năm, 16/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch số 3346/KH-UBND, ngày 14/11/2017 về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế tại địa phương. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trong phạm vi toàn tỉnh.

image012_5.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vận động thu hồi được trên địa bàn. (ảnh KT)


UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức và hiểu biết đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các ngành chức năng thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và đảm bảo chất lượng, đồng thời trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.