.

120 các đại biểu là các chức sắc, nhà tu hành được Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Thứ Ba, 24/10/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 24/10, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với Ban Tôn giáo chính phủ/ Bộ Nội vụ đã tổ chức Khai mạc Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho quý vị Chức sắc, Nhà tu hành, đại diện Lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo của 09 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2, trong đó có tỉnh Điện Biên.  Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

1
Quang cảnh buổi tập huấn


Trong thời gian học tập 03 ngày (24-26/10), 120 các đại biểu là các chức sắc, nhà tu hành, đại diện các tổ chức tôn giáo sẽ được tiếp thu 06 chuyên đề với những nội dung chính: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản , chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ An ninh quốc gia, xây dựng nền An ninh nhân dân, thế trận ANND gắn với nền quốc phòng toàn dân

Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh...  Bên cạnh đó, đại biểu sẽ được tiến hành tham quan, học tập tại Lữ đoàn bộ binh 82, Quân khu 2.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo bổ sung kiến thức về Quốc phòng An ninh, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đặc biệt nhận diện rõ âm mưu của thế lực thù địch và các đối tượng xấu, từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, sinh hoạt tôn giáo ổn định theo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội, cùng cố An ninh Quốc phòng ở địa phương./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.