.
Lực Lượng vũ trang TP. Điện Biên Phủ :

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

Thứ Ba, 26/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Điện Biên Phủ đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT).

Giai đoạn 2012 -2017, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động đấu tranh khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. 

1
Thực hành diễn tập KVPT TP. Điện Biên Phủ năm 2016

 

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, tập trung nhiệm vụ: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; thực hiện các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Cơ quan quân sự Thành phố đến các xã, phường phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Xây dựng LLVT Thành phố  vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Cụ thể hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo KVPT, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố, diễn tập chiến đấu trị an ở các xã, phường. Diễn tập và ứng phó cháy rừng, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với xã, phường, đoàn thể... làm công tác vận động Dân vận. Gắn xây dựng cơ sở chính trị với xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Thanh Minh, Tà Lèng. Huấn luyện hàng năm đạt 100% kế hoạch, quân số tham gia đạt 99%; kết quả huấn luyện khá, giỏi trên 80%. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Qua phong trào TĐQT đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hàng năm 100% tổ chức Đảng đạt "Trong sạch vững mạnh",  cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Tỷ lệ Đảng viên trong lực lượng DBĐV chiếm trên 24%, trong DQTV chiếm gần 43 %.  Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đạt 100% kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao.

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, LLVT thành phố tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào TĐQT, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay./.
                                               

 

CTV - Đỗ Quang Khải.

.
.
.
.
.