.
Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên :

Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Thứ Năm, 14/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 14- 9 huyện Điện Biên Đông tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

1
Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

 

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Điện Biên Đông năm 2017 diễn ra với quy mô 2 cấp,  huyện –xã và được tổ chức thành 3 giai đoạn, Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2: Thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ, Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị - TTATXH và Kế hoạch của các  ban, ngành, đoàn thể bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực binh xử lý tình huống A2, giải tán đám đông, tụ tập trái phép; thực hành diễn tập chiến đấu

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực tham mưu của chỉ huy cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện, đảm bảo vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời, sẵn sàng đối phó nếu chiến tranh xâm lược quy mô lớn xảy ra

 

CTV - Nguyễn Thịnh – Lan Anh

.
.
.
.
.