.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên

Thứ Tư, 23/08/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 23/8, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

1
  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022

 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn thành đạt và vượt mức 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho Đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố và phát triển, trình độ năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Đoàn được nâng cao. Về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới. BCH Đoàn Công an tỉnh đã tích cực phát động, đẩy mạnh các phong trào học tập, phong trào tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được củng cố và duy trì, tham mưu mở 9 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng với 771 đoàn viên tham gia, 6 lớp chính trị Đảng viên mới với 425 đoàn viên tham gia; giới thiệu cho Đảng kết nạp 598 đoàn vien ưu tú; chuyển chính thức cho 323 đồng chí. Công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng được quan tâm, đã tổ chức tặng quà 8204 lượt cháu là con cán bộ chiến sỹ dưới 14 tuổi, khen thưởng 3703 lượt cháu là học sinh khá giỏi; 524 lượt cháu ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng...

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn công an tỉnh đã vinh dự được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS HCM, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng Bằng khen, giấy khen cho 64 lượt tập thể, 102 lượt cá nhân.

Tại đại hội đã tiến hành bầu ra BCH Đoàn Công an tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn gồm 6 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

1
Đại hội bầu ra BCH Đoàn Công an tỉnh Điện Biên khóa XX nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí

 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên năng động, sáng tạo, bản lĩnh, nhân văn, xung kích tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc", phấn đấu đạt 8 chỉ tiêu cơ bản đề ra như: 100% ĐVTN xung kích tình nguyện tăng cường xuống cơ sở 3 cùng với nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở; trong nhiệm kỳ mới giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng lý luận cảm tình Đảng trên 600 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 500 Đảng viên mới trở lên...
 

 

Minh Trang

 

.
.
.
.
.