.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 52 cán bộ đối tượng 3 năm 2017

Thứ Ba, 15/08/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 15/8, Ban tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa 25 - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội năm 2017.

 

Trong thời gian 12 ngày, 52 học viên đến từ các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghiên cứu 15 chuyên đề gồm những nội dung cơ bản: Chiến lược quốc phòng an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Luyện tập bắn súng… Kết thúc khoá bồi dưỡng mỗi học viên sẽ tiến hành làm bài kiểm tra và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khoá học.

Khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đơn vị, địa phương và làm cơ sở vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở từng cơ quan theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao./.

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.