.

59 viên chức Đài PT&TH Điện Biên hoàn thành Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Chủ Nhật, 16/07/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 4 ngày học tập, chiều 16/7, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố Điện Biên Phủ bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho cán bộ đối tượng 4. 

d

 

Trong thời gian học tập, 59 học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN; Đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Chính sách dân tộc tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về Luật QP-AN, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ…

g
Đồng chí Nhâm Văn Hòa, Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức lớp học: Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung chương trình, kế hoạch, mục đích yêu cầu đề ra. Trong quá trình học tập, học viên đã chấp hành tốt các quy định của lớp học, tham gia học tập với quân số cao nhất; Thái độ học tập nghiêm túc, tôn trọng giáo viên, tập trung nghiên cứu và ghi chép đầy đủ nội dung các chuyên đề.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN và được cấp chứng nhận; trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm hơn 76%./.

 

Diệp Xuân
 

.
.
.
.
.