.

Mường Nhé: Huấn luyện dân quân tự vệ

Thứ Sáu, 10/08/2012, [GMT+7]

Điện Biên TV- Trung đội dân quân tự vệ gồm 50 chiến sỹ dân quân tự vệ khối Uỷ ban nhân dân huyện Mường Nhé đã tham gia huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ định kỳ hàng năm .

dân quân Mn
Chiến sĩ dân quân tự vệ Mường nhé thực hành bắn đạn thật

Trong thời gian huấn luyện một tuần 50 chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được trang bị lý thuyết về: Chính trị, Luật dân quân tự vệ, Công tác dân vận tại cơ sở...Huấn luyện điều lệnh đội ngũ và huấn luyện tại thao trường về cách tháo, lắp súng trường CKC và tiểu liên AK; tập các động tác bắn bia và các bài chiến thuật trong chiến đấu...

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện các chiến sỹ viết bài thu hoạch về phần lý thuyết và thực hành bắn đạn thật tại thao trường.

Đợt huấn luyện lần này nhằm trang bị nhận thức về chính trị và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ huyện. Nâng cao  ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ bảo vệ đất nước trong tình hình mới./.

 Hoàng Hảo
 

.
.
.
.
.