7291
Tin hoạt động của Đài
Tin hoạt động của Đài
/tin-hoat-dong-cua-dai/
tin-hoat-dong-cua-dai
0
902
null
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - 18 tác phẩm xuất sắc được trao cho các đơn vị dự thi thuộc 2 thể loại phóng sự ngắn và phóng sự chuyên đề " tại Liên hoan Truyền hình tỉnh Điện Biên lần thứ 26 năm 2018.
.
.
.
.
.