.
Điện Biên :

15 cán bộ tham gia khóa đào tạo Hướng dẫn viên di sản

Thứ Ba, 07/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng , sáng 7/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Khóa đào tạo hướng dẫn viên di sản cho cán bộ lĩnh vực di sản, du lịch của tỉnh Điện Biên.

IMG_0261.jpg
Khóa đào tạo hướng dẫn viên di sản cho cán bộ lĩnh vực di sản, du lịch của tỉnh Điện Biên.


Tham dự lớp học gồm 15 học viên là cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh, các cán bộ thuộc lĩnh vực di sản, du lịch. Trong thời gian học tập 04 ngày (từ ngày 07 đến ngày 10/11/2017), các học viên sẽ được tìm hiểu về các chuyên đề: Bảo tồn và phát triển bền vững di sản; Thuyết minh di sản; Phương pháp thuyết minh di sản; Phương pháp và kỹ năng đào tạo. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia làm bài thực hành thuyết minh di sản tại một số địa điểm như Đồi A1, Bảo tàng Chiến thắng, Khu chỉ huy Mường Phăng... và thực hiện bài thực hành đào tạo.

Khóa đào tạo có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cán bộ lĩnh vực di sản, du lịch có các kiến thức chuyên sâu về công việc chuyên ngành, hiểu được lý do phải quán lý di sản có trách nhiệm, xác định được tác động của du lịch đến di sản, áp dụng được các kỹ năng thuyết minh di sản chuyên nghiệp, áp dụng được các thiết bị đào tạo và có được những kỹ năng cơ bản của một đào tại viên về thuyết minh di sản./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.