7291
Tin hoạt động của Đài
Tin hoạt động của Đài
/dien-bien-hom-nay/tin-hoat-dong-cua-dai/
tin-hoat-dong-cua-dai
7286
902
7286
Điện Biên hôm nay
dien-bien-hom-nay
/dien-bien-hom-nay/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phải thường xuyên đổi mới các chương trình; Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phát thanh - truyền hình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
.
.
.
.
.